SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

Tanıtım

Sivil havacılık, uzay çağının ve hava taşımacılığının yükselen değeridir. Bu değeri en iyi şekilde eğitim ve uygulama alanına taşımak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun varlık sebeplerindendir. 

Ülkemizde son yıllarda hava taşımacılığında görülen hızlı büyüme, beraberinde, bu alanda eğitilmiş insan kaynağı ihtiyacını da ortaya çıkarmıştır. Hızla artan yolcu talebini karşılayabilmek amacı ile yeni havayolu işletmelerinin pazara girmesi, bu işletmelerin filolarının büyümesi, ülkemizdeki havaalanlarının sayısının artması ve mevcut havaalanı kapasitelerinin arttırılması için yeni ilaveler yapılması sonucu, havacılık sektöründe nitelikli insan kaynağına olan ihtiyaç daha da artmıştır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde açılan Sivil Havacılık Yüksek Okulu’nun sektörün insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynayacağına inanmaktayız. 

Sivil havacılık sektöründe, ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücünü karşılamayı hedefleyen yüksekokulumuz, kalite ve verimliliği artırmak gayesiyle, sivil havacılık alanındaki bilgileri hayata geçirme gayretinde olacaktır. 

Bu hedefi gerçekleştirmek için tüm dünya insanlarına daha güvenilir, daha ekonomik, çevre dostu hava ulaşım hizmeti sağlanabilmesi için dünya çapında eğitim, araştırma ve uygun birimlerle ortaklık kurmak ve işbirliği yapmayı planlamaktadır. 

Hava taşımacılığı medeniyet seviyesini ve toplumun gelişimini gösterir. Vazifemiz geleceğin pilotlarına ve sivil havacılık çalışanlarına en iyi imkânları sunmaktır. Bu nedenle daha güvenli, emniyetli, çevreye dost ve daha ucuz hava taşımacılığı teknolojilerini araştırmayı planlamaktayız. Öğrencilerimizi sivil havacılık alanında profesyoneller olarak yetiştirmek amacıyla en kaliteli ve maliyet bakımından en makul uçuş eğitimi metotlarını sunmayı hedeflemekteyiz. Yüksekokulumuz öğrenci alımına henüz başlamamıştır.

Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür V. : 
Doç. Dr. M. Lütfi ARSLAN
 
lutfi.arslan@medeniyet.edu.tr

Sivil Havacılık Yüksekokulu Sekreteri: 
Fatih KÖKER   
fatih.koker@medeniyet.edu.tr 
Tel: 0 216 280 21 04