SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

Misyon-Vizyon

Misyon
Sivil Havacılık alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek ülkemizi daha ileriye taşımak, havacılık sektörüne nitelikli kalifiye eleman kazandırmak, bilgi ve araştırmayı uluslararası ve ulusal düzeyde geliştirerek ülkemiz için ekonomik değere dönüştürmek üzere Sivil Havacılık sektörüne bilimsel çalışmalarla destek vermektir. 

Vizyon
Sivil Havacılık alanında yürüttüğü çalışmalar ve yetiştirdiği tam donanımlı insan kaynağı ile başta ulusal havacılığımız olmak üzere, uluslararası sivil havacılık alanında tercih edilen bir yüksekokul olmaktır.