SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

Sivil havacılık, uzay çağının ve hava taşımacılığının yükselen değeridir. Bu değeri en iyi şekilde eğitim ve uygulama alanına taşımak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun varlık sebeplerindendir. 

Ülkemizde son yıllarda hava taşımacılığında görülen hızlı büyüme, beraberinde, bu alanda eğitilmiş insan kaynağı ihtiyacını da ortaya çıkarmıştır. Hızla artan yolcu talebini karşılayabilmek amacı ile yeni havayolu işletmelerinin pazara girmesi, bu işletmelerin filolarının büyümesi, ülkemizdeki havaalanlarının sayısının artması ve mevcut havaalanı kapasitelerinin arttırılması için yeni ilaveler yapılması sonucu, havacılık sektöründe nitelikli insan kaynağına olan ihtiyaç daha da artmıştır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde açılan Sivil Havacılık Yüksek Okulu’nun sektörün insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynayacağına inanmaktayız...